Trwa wczytywanie produktów
KONCEPT sp. z o.o.

realizuje projekt

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Koncept sp. z o.o.”

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie: 1.4. Wzór na konkurencję I etap

Wartość projektu: 60 270,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 41 650,00 zł

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie potencjału Spółki KONCEPT w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem i w konsekwencji wdrożenia nowych produktów na rynek. Wzornictwo jest jednym z głównych elementów jaki wpływa na konkurencyjność producentów materiałów reklamowych i opakowań. W związku z tym, ze względu na charakter firmy związany z działaniami wzorniczymi, realizacja projektu ma istotne znaczenie dla wzmocnienia jej konkurencyjności. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i stworzenie na jego podstawie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ma wpłynąć na umocnienie jego pozycji rynkowej i w efekcie uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Szczególnie istotne jest zwiększenie zdolności konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku regionalnym. Celem przedsięwzięcia jest również znalezienie kierunku rozwoju pozwalającego na umocnienie swojej specjalizacji, poszerzenie zakresu produktów, odbiorców i wzrost przychodów firmy.